Vi har garantiordning gennem TEKNIQ

Vi er medlem af TEKNIQ, som sikrer at alle kunder har garanti for det stykke arbejde vi har udført. Hos Bedre Bad Højer er vores største mål, at kunder kan få udført et byggeprojekt med ro i maven og tillid til, at løsningen er veludført og holdbar.

TEKNIQ garanti

Hvad er TEKNIQ?

TEKNIQ etablerede Dansk VVS Garanti, som er en garantiordning som VVS-installatører kan tilmelde sig. Selve garantiordningen sikrer, at private forbrugere der har medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, altid er sikret at kendelsen opfyldes - også hvis installatøren nægter eller har mulighed for at opfylde kendelsen. Ankenævnet sikrer, at man som forbruger er sikret en nem og hurtig løsning på uoverenstemmelser med den pågældende VVS-installatør.

Hvad dækker garantiordningen?

Garantiordningen dækker udgifter op til 150.000 kr. inkl. moms.

Hvem kan klage?

Den private forbrugere kan klage over VVS-arbejde og leverancer, der ikke er udført til de forventede erhvervsmæssige standarder.

Vær opmærksom på at en eventuel klage først kan indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.